O nás Představení
společnosti

Helikální výztuž s.r.o. je výhradním zástupcem helikálních výztuží Kompakt v ČR. Dceřinná firma Saron statika s.r.o. je distributorem helikálních výztuží - stavební a obchodní firma se specializací na sanační technologie - statické zajištění staveb. Vývojem helikálních výztuží se zabýváme od r. 1991. Cílem je prodej a distribuce helikálních výztuží vč. poradenství i podpory aplikátorů, profesionální aplikace systémů Kompakt a Statik.

Poskytujeme odbornou posudkovou a projekční činnost, diagnostiku poruch u všech typů staveb ve spolupráci s odborníky z VUT a ČVUT. Provádíme samotné statické zajištění staveb a sanace vlhkosti efektivními metodami, př.: Posudek a návrh řešení helikálních výztuží u statického zpevnění RD, *.pdf

Výhody systému helikálních výztuží (HV)

 1. Bez dalších povrchových úprav, možné minimální krytí, nelimituje rozměry drážky.
 2. Minimalizuje zásahy do konstrukce při současné extrémní únosnosti.
 3. HV je dobře ohýbatelná a tvarovatelná přesně dle průběhu připravených drážek a vrtů.
 4. Do jedné drážky lze umístit i více prutů současně a zvýšit tak účinnost výztuhy.
 1. Kotevní maltu pro HV lze aplikovat ve všech běžných zděných i betonových konstrukcích.
 2. Vysoká soudržnost výztuže a malty je zajištěna helikálním šroubovitým tvarem závitu prutu.
 3. Kotevní malta pro HV zcela vyplňuje drážky vrtu a zamezuje nežádoucí sedání a stékání malty.
 4. Při tuhnutí a tvrdnutí se kotevní malta pro HV nesmršťuje a nárůst pevnosti je rychlý.
 • Vlepení helikální výztuže do drážky 1. krok
 • Vlepení helikální výztuže do drážky 2. krok
 • Vlepení helikální výztuže do drážky 3. krok
 • Vlepení helikální výztuže do drážky 4. krok
 • Vlepení helikální výztuže do drážky 5. krok
 • Vlepení helikální výztuže do vrtu 1. krok
 • Vlepení helikální výztuže do vrtu 2. krok
 • Vlepení helikální výztuže do vrtu 3. krok
1. Drážka se vyfrézuje do zdiva frézou.
2. Drážka se vyfouká, vysaje a navlhčí.
3. Aplikační pistolí se nanese na zadní stěnu připravená malta.
4. Natvarovaný výztužný prut se vtlačí do spáry a zakryje se vrstvou malty.
5. Spárovací špachtlí se malta zatlačí a zarovná její povrch.
1. Do konstrukce se provede vrt o ø 16 mm.
2. Vrt se vyfouká, vysaje a před vlepením helikální výztuže se navlhčí.
3. Aplikační pistolí se nanese na zadní stěnu připravená malta. Kompakt VAH se vtlačí do celé hloubky vrtu.
Prezentace Zesilování stavebních konstrukcí