ÚvodPro realizaci → Aplikační postupy

Aplikační postupy Pro realizaci
helikálních výztuží

Vlepení dodatečné helikální výztuže do drážky ve zdivu nebo betonu

Vlepení dodatečné helikální výztuže do drážky - schéma
 1. Drážka se frézuje drážkovací frézkou se dvěma diamantovými kotouči, s nastavitelnou hloubkou řezu. Rozměr drážky se volí dle typu vyztužení.
 2. Drážka se vyfouká nebo vysaje, zbaví hrubších nečistot a prachových částí. Před vlepením se navlhčí, vypláchne čistou vodou, je vhodné penetrovat či jinak sanovat dle zásad reprofilace a oprav zdiva a betonu.
 3. Kotevní malta se rozmíchá přímo v originálním kyblíku míchacím nástavcem na vrtačku, dle návodu výrobce smícháním suché a tekuté složky v balení. Po 5 minutách znovu maltu promícháme a plníme jí vodou navlhčenou aplikační pistoli.
 4. Na aplikační pistoli nasadíme nástavec pro aplikaci do drážek a naneseme na zadní stěnu drážky spojitou 8 - 10 mm silnou vrstvu malty.
 1. Předem nakrácený a tvarovaný výztužný prut vtlačíme do malty v celé délce tak, aby jím byl dokonale obalen ze zadní strany.
 2. Na výztužný prut naneseme druhou spojitou vrstvou malty, v případě instalace pouze jednoho profilu helikální výztuže až po vrch drážky.
 3. Spárovací špachtlí zatlačíme tmel do drážky a srovnáme povrch kotevní malty v drážce.
 4. Je-li drážka vyplněna do roviny stávající konstrukce, nejsou nutné další úpravy nebo krycí vrstvy. Jinak je možno na kotevní maltu (polymer cementu) provést jakoukoli povrchovou úpravu (omítku), která je vhodná pro okolní materiál.
 5. Pokud se vlepuje více výztuží do hlubší drážky za sebe, postup se opakuje dle bodů 5, 6, 7.

Vlepení dodatečné helikální výztuže do vrtu ve zdivu nebo betonu

Vlepení dodatečné helikální výztuže do vrtu - schéma
 1. Provedeme vrt do konstrukce elektrickou rotační příklepovou vrtačkou. Průměr vrtu se volí dle typu vyztužení.
 2. Vrt se vyfouká nebo vysaje, zbaví hrubších nečistot a prachových částí. Před vlepením helikální výztuže se navlhčí, vypláchne čistou vodou, je vhodné penetrovat.
 3. Kotevní malta se rozmíchá přímo v originálním kyblíku míchacím nástavcem na vrtačku, dle návodu výrobce smícháním suché a tekuté složky v balení. Po 5 minutách znovu maltu promícháme a plníme jí vodou navlhčenou aplikační pistoli.
 4. Na aplikační pistoli nasadíme trubicový nástavec pro aplikaci tmelu do vrtů zkrácený na konkrétní hloubku vrtu.
 1. V případě pokračování výztuže z drážky do vrtu vsuneme nástavec až na konec vrtu a celý ho vyplníme pomocí aplikační pistole kotevní maltou. Helikální výztuž vtlačíme do celé hloubky vrtu a současně do přilehlé drážky do první připravené vrstvy malty, kde prut pokračuje.
 2. V případě samostatné kotvy lepené do vrtu, do nástavce vytlačíme maltu z aplikační pistole až na jeho konec a do plného nástavce vešroubujeme nakrácenou helikální výztuž, jako „náboj“. Nástavec s tmelem a výztuží pak vsuneme na dno vrtu a aplikační pistolí vyinjektujeme výztuž do vrtu dokonale obalenou kotevní maltou.
 3. Upravíme dle potřeby ústí vrtu jako u aplikace do drážky.

aplikační postup ke stažení, *.pdf

Pro realizaci

Archív aplikací HV

 • Vlepení helikální výztuže do drážky 1. krok
 • Vlepení helikální výztuže do drážky 2. krok
 • Vlepení helikální výztuže do drážky 3. krok
 • Vlepení helikální výztuže do drážky 4. krok
 • Vlepení helikální výztuže do drážky 5. krok
 • Vlepení helikální výztuže do vrtu 1. krok
 • Vlepení helikální výztuže do vrtu 2. krok
 • Vlepení helikální výztuže do vrtu 3. krok
1. Drážka se vyfrézuje do zdiva frézou.
2. Drážka se vyfouká, vysaje a navlhčí.
3. Aplikační pistolí se nanese na zadní stěnu připravená malta.
4. Natvarovaný výztužný prut se vtlačí do spáry a zakryje se vrstvou malty.
5. Spárovací špachtlí se malta zatlačí a zarovná její povrch.
1. Do konstrukce se provede vrt o ø 16 mm.
2. Vrt se vyfouká, vysaje a před vlepením helikální výztuže se navlhčí.
3. Aplikační pistolí se nanese na zadní stěnu připravená malta. Kompakt VAH se vtlačí do celé hloubky vrtu.

Příklady realizací

Česká spořitelna
Velké Meziříčí
Statické zajištění České spořitelny - Velké Meziříčí

Statické zajištění stropní konstrukce z důvodu navýšení zatížení, více

Zpevnění objektu RD
Rovensko
Zpevnění objektu RD - Rovensko

Posudek a návrh řešení helikálních výztuží u statického zpevnění, více