ÚvodMateriál k prodeji → Kotevní malta Kompakt

Kotevní malta Kompakt

Kotevní malta Kompakt MPC

Malta polymercementová, mikroarmovaná vodotěsná hmota pro dodatečné lepení speciálních nenapjatých výztuží do zděných a betonových konstrukcí, dále pro sanace poškozených betonových konstrukcí.

Nyní nabízíme dvousložkovou maltu typu MPC 50, MPC 55 a jednosložkovou maltu typu MPC 60.

Kompakt MPC 50 a MPC 55

Kompakt MPC 50 a MPC 55 je dvousložková hmota. Složka A je polymerová disperze. Suchá složka B je z jemného křemitého písku, portlandského cementu, antikorozních aditiv, mikroarmovacích vláken a z dalších speciálních dodatků.

Kompakt MPC 60

Kompakt MPC 60 je jednosložková hmota. Speciální kotevní malta je složena z jemného křemitého písku, portlandského cementu, antikorozních aditiv, mikroarmovacích vláken a dalších speciálních dodatků, vč. plastifikátorů, polymerů.

Použití Kompakt MPC

 1. Pro lepení nerezové helikální výztuže, betonářské výztuže do drážek a vrtů, při zesilování zděných a betonových konstrukcí dodatečně vkládanou výztuží
 2. Pro srovnávání betonových povrchů
 3. Pro reprofilace betonových stropnic, schodů atd.

Vlastnosti Kompakt MPC

 • Vysoká přilnavost k podkladu
 • Výborná aplikovatelnost ručními i pneumatickými aplikátory
 • Tixotropní vlastnosti umožňují nanášení na svislé plochy v tloušťce 2 cm bez ztékání
 • Vysoké pevnostní charakteristiky
 • Oproti srovnatelným výrobkům disponuje lepší zpracovatelností před i po nanesení na konstrukci
 • Při tuhnutí a tvrdnutí nedochází k objemovým změnám

Podklad

Povrch ploch v drážkách a vrtech a na sanovaných plochách u zdiva a betonu musí být čistý, bez mastných skvrn, oleje, prachu, zbaven nesoudržných částí a nečistot. Nesoudržné části betonu obsahující chloridy odstraníme pískováním, otlučením. Při reprofilacích betonu se na koncích zkorodovaných armatur doporučuje odstranit beton tak, aby odkryl několik cm jejich nezkorodované části. Postihuje-li koroze více jak 30 % odkrytých armatur odstraníme i zdravý beton do hloubky cca 20 mm a zkorodované armatury vyměníme. Před nanášením podklad řádně navlhčíme vodou, stojící vodu odstraníme.

Technické údaje kotevní malty Kompakt MPC

Malta Kompakt MPC 50 MPC 55 MPC 60 → novinka
Charakteristika Dvousložková – základní kotevní hmota pro helikální výztuže KOMPAKT CZ a EU, technický list, *.pdf Dvousložková – základní kotevní hmota pro kompozitní sklovláknité výztuže STATIK, technický list, *.pdf Jednosložková – pro helikální výztuže KOMPAKT CZ a EU – výhodnější balení, jednodušší příprava, technický list, *.pdf
Rozmezí teplot použití od + 5 do + 30 °C od + 5 do + 30 °C od + 5 do + 30 °C
Doba zpracování rozmíchané hmoty cca 45 min cca 50 min cca 45 min
Tloušťka vrstvy max. 15 mm v jednom nánosu max. 20 mm v jednom nánosu max. 20 mm v jednom nánosu
Orientační spotřeba 3 l / 7 bm drážky pro helikální výztuž KOMPAKT cca 3 l / 7 bm drážky pro helikální výztuž STATIK od 18 do 20 kg/m² na každý cm tloušťky
1× kyblík MPC 60 na cca 12 m helikální výztuže KOMPAKT
Záruční doba a skladování 12 měsíců v suchém prostoru 12 měsíců v suchém prostoru 12 měsíců v suchém prostoru
Balení 3 l – sada (6,5 kg) 3 l – sada (6,5 kg) 6 l – sada (10 kg)
Min. pevnost v tlaku po 28 dnech50 MPa 35 MPa 45 MPa
Min. pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech 10 MPa 5,5 MPa 8 MPa
Min. přilnavost k betonu po 28 dnech2 MPa 2 MPa 2 MPa
Objemová hmotnost čisté směsi 2003,9 kg / m³ 1733,3 kg / m³ 2100 kg / m³

Aplikace malty

 • Před nanášením malty Kompakt MPC řádně připravíme podklad.
 • Při dodatečném vyztužování do drážky nanášíme pomocí aplikační pistole souměrnou vrstvu hmoty na zadní stěnu v tloušťce 20 mm. Před vložením výztužného prutu spárovací špachtlí zatlačíme hmotu dokonale k zadní stěně a zajistíme rovnoměrnost vrstvy. Další krycí vrstvu nanášíme před zatuhnutím vrstvy první. Pokud se jedná o poslední vrstvu, zarovnáme jí spárovací špachtlí v závislosti na dalších úpravách.
 • Při aplikaci do vrtu trubicovým nástavcem na pistoli se musí nástavec volně pohybovat ve vrtu již před aplikací na sucho. Pak při injektáži do vypláchnutého vrtu je aplikační sada samovolně pomalu vytlačována z vrtu tlakem injektované hmoty.
 • Pro opravy menších poškození betonu rozmícháme maltu do středně plastické konzistence, aby se dala nanášet hladítkem nebo zednickou lžící. Při sanacích větších poškození do hloubky 5 cm nanášíme Kompakt MPC v silnějších vrstvách. První vrstvu Kompakt MPC tvrdě plastické konzistence nanášíme vtloukáním. Každou další vrstvu nanášíme ještě před zatuhnutím vrstvy první.

Míchání malty Kompakt MPC 50 a MPC 55

Do 10 l prázdného kyblíku vsypeme celé balení suché složky B, vlijeme celé balení disperze A. Mícháme míchacím nástavcem na vrtačku s minimál. otáčkami až do dosažení homogenní tvrdé plastické konzistence bez hrud. Konzistenci malty můžeme před nanášením upravit dodáním maximálně 0,1 l vody. Je zakázáno přidávat do připravené hmoty další materiál nebo vodu.

Skladování malty

Neotevřené balení Kompakt MPC skladujeme až 12 měsíců v suchých vytápěných prostorách. Spotřebujte nejpozději do data uvedeného na obalu.

Kotevní malta Kompakt MPC 50

Bezpečnost a ochrana zdraví

Kompakt MPC není škodlivá látka dle Chemického zákona. Jelikož obsahuje cement smíchaný s vodou,dráždí oči, kůži a sliznice. Při práci užíváme rukavice. Při vniknutí do očí vyplachujeme vodou.

Výše uvedené údaje jsou výsledkem technického vývoje a praktických zkušeností výrobce. Správné a úspěšné použití tohoto výrobku je mimo kontrolu výrobce. Za škody vzniklé nedodržením technologického postupu výrobce nenese zodpovědnost.

Kompakt MPC 50, technický list, *.pdf
Kompakt MPC 55, technický list, *.pdf
Kompakt MPC 60, technický list, *.pdf
Kompakt MPC 60, prospekt, *.pdf

Materiál k prodeji

Archív aplikací HV

Příklady realizací

Česká spořitelna
Velké Meziříčí
Statické zajištění České spořitelny - Velké Meziříčí

Statické zajištění stropní konstrukce z důvodu navýšení zatížení, více

Zpevnění objektu RD
Rovensko
Zpevnění objektu RD - Rovensko

Posudek a návrh řešení helikálních výztuží u statického zpevnění, více