ÚvodProjekce → Lokální zesílení a kotvení konstrukčních betonových celků a segmentů k sobě

Lokální zesílení a kotvení betonové konstrukce

Popis technologie Schéma Ke stažení
6.3.1 Vyztužení, zesílení betonového dílce dodatečnou helikální výztuží v rovině dílce v místě trhliny
Uplatňuje se u trhlin v betonových montovaných dílcích – u jejich porušení trhlinami vzniklých z důvodů působení tepelné roztažnosti materiálu nebo při degradaci betonu způsobené korozí stávající výztuže. Vyztužení, zesílení betonového dílce dodatečnou helikální výztuží v rovině dílce v místě trhliny detail 6.3.1, *.pdf
detail 6.3.1, *.dwg
6.3.2 Vyztužení, zesílení „T“ styků a rohových styků betonových dílců dodatečnou helikální výztuží
Uplatňuje se ve stycích dílců betonových montovaných staveb - u jejich porušení trhlinami vzniklých z důvodů zatékání do styků a koroze stávajících kotevních ok a výztuží. Vyztužení, zesílení T styků a rohových styků betonových dílců dodatečnou helikální výztuží detail 6.3.2, *.pdf
detail 6.3.2, *.dwg
6.3.3 Vyztužení, zesílení styku mezi předloženou lodžiovou příčkou a vnitřním dělicím betonovým dílcem dodatečnou helikální výztuží
Uplatňuje se ve stycích dílců betonových montovaných staveb - u jejich porušení trhlinami vzniklých z důvodů zatékání do styků a koroze stávajících kotevních ok a výztuží. Vyztužení, zesílení styku mezi předloženou lodžiovou příčkou a vnitřním dělicím betonovým dílcem dodatečnou helikální výztuží detail 6.3.3, *.pdf
detail 6.3.3, *.dwg
6.3.4 Vyztužení, zesílení čel betonových dílců, např. u lodžiových příček, dodatečnou helikální výztuží
Uplatňuje se u čel dílců betonových montovaných staveb vystavených intenzivnějšímu působení povětrnostních vlivů – u jejich porušení trhlinami vzniklých z důvodů koroze stávající výztuže, většinou v případech nedostatečného krytí. Vyztužení, zesílení čel betonových dílců, např. u lodžiových příček, dodatečnou helikální výztuží detail 6.3.4, *.pdf
detail 6.3.4, *.dwg
6.3.5 Kotvení sendvičových panelů dodatečnou helikální výztuží
Uplatňuje se při dodatečném kotvení vnější moniérky k nosnému železobetonovému panelu - především před zateplením objektu, kdy dochází k přitížení od zateplení a nové omítky, kotvením je zároveň eliminována nedostatečná spojitost mezi oběma panely z důvodu nepřesné výroby. Kotvení sendvičových panelů dodatečnou helikální výztuží detail 6.3.5, *.pdf
detail 6.3.5, *.dwg