ÚvodProjekce → Lokální zesílení a kotvení konstrukčních zděných celků a segmentů k sobě

Lokální zesílení a kotvení zděné konstrukce

Popis technologie Schéma Ke stažení
6.2.1 a Vyztužení nadpraží otvorů dodatečnou helikální výztuží
Uplatňuje se u zděných zaklenutých i rovných nadpraží, u prefabrikovaných překladů – u porušení trhlinami, při poklesech nadpraží i při preventivním posílení únosnosti. Používá se také k vyztužení klenebních pásů s kotvením výztužných prutů v patě pásů jako u zesílení kleneb. Vyztužení nadpraží otvorů dodatečnou helikální výztuží detail 6.2.1 a, *.pdf
detail 6.2.1 a, *.dwg
6.2.1 b Vyztužení nadpraží otvorů dodatečnou helikální výztuží
Uplatňuje se u zděných zaklenutých i rovných nadpraží, u prefabrikovaných překladů – u porušení trhlinami, při poklesech nadpraží i při preventivním posílení únosnosti. Používá se k vyztužení také klenebních pásů s kotvením výztužných prutů v patě pásů jako u zesílení kleneb. Vyztužení nadpraží otvorů dodatečnou helikální výztuží detail 6.2.1 b, *.pdf
detail 6.2.1 b, *.dwg
6.2.2 a „Sešití“ – vyztužení zdiva dodatečnou helikální výztuží v místě trhlin, v rovném úseku
Uplatňuje se u zděných zdí z cihel, kamene, smíšených – u jejich porušení tahovými a smykovými trhlinami, při poklesech v základové spáře i při preventivním posílení únosnosti. Sešití – vyztužení zdiva dodatečnou helikální výztuží v místě trhlin, v rovném úseku detail 6.2.2 a, *.pdf
detail 6.2.2 a, *.dwg
6.2.2 b „Sešití“ – vyztužení zdiva dodatečnou helikální výztuží v místě trhlin, v rovném úseku
Uplatňuje se u zděných zdí z cihel, kamene, smíšených – u jejich porušení tahovými a smykovými trhlinami, při poklesech v základové spáře i při preventivním posílení únosnosti. Sešití – vyztužení zdiva dodatečnou helikální výztuží v místě trhlin, v rovném úseku detail 6.2.2 b, *.pdf
detail 6.2.2 b, *.dwg
6.2.3 „Sešití“ – vyztužení zdiva dodatečnou helikální výztuží v místě trhlin blízko rohu objektu
Uplatňuje se u zděných zdí z cihel, kamene, smíšených – u jejich porušení tahovými a smykovými trhlinami, při poklesech v základové spáře i při preventivním posílení únosnosti. Výztužná žebírka provedeme podle vrstev zdiva vždy ve vertikální vzdálenosti 450 mm od sebe. Sešití – vyztužení zdiva dodatečnou helikální výztuží v místě trhlin blízko rohu objektu detail 6.2.3, *.pdf
detail 6.2.3, *.dwg
6.2.4 a "Sešití" – vyztužení zdiva dodatečnou helikální výztuží v místě trhlin přímo v rohu objektu
Uplatňuje se u zděných zdí z cihel, kamene, smíšených – u jejich porušení tahovými a smykovými trhlinami, při poklesech v základové spáře i při preventivním posílení únosnosti. Vyztužení provedeme pomocí kotev vlepených do vrtů. Při tomto způsobu dochází k minimálnímu zásahu do fasád objektu. Sešití – vyztužení zdiva dodatečnou helikální výztuží v místě trhlin přímo v rohu objektu detail 6.2.4 a, *.pdf
detail 6.2.4 a, *.dwg
6.2.4 b "Sešití" – vyztužení zdiva dodatečnou helikální výztuží v místě trhlin přímo v rohu objektu
Uplatňuje se u zděných zdí z cihel, kamene, smíšených – u jejich porušení tahovými a smykovými trhlinami, při poklesech v základové spáře i při preventivním posílení únosnosti. Vyztužení provedeme pomocí kotev vlepených do vrtů. Při tomto způsobu dochází k minimálnímu zásahu do fasád objektu. Sešití – vyztužení zdiva dodatečnou helikální výztuží v místě trhlin přímo v rohu objektu detail 6.2.4 b, *.pdf
detail 6.2.4 b, *.dwg
6.2.5 "Sešití" – vyztužení zdiva dodatečnou helikální výztuží v místě trhlin v rovné části zdiva pomocí výztuže ve vrtech
Uplatňuje se u zděných zdí z cihel, kamene, smíšených – u jejich porušení tahovými a smykovými trhlinami, při poklesech v základové spáře i při preventivním posílení únosnosti. Vyztužení provedeme pomocí kotev vlepených do vrtů. Při tomto způsobu dochází k minimálnímu zásahu do fasád objektu. Sešití – vyztužení zdiva dodatečnou helikální výztuží v místě trhlin v rovné části zdiva pomocí výztuže ve vrtech detail 6.2.5, *.pdf
detail 6.2.5, *.dwg
6.2.6 Kotvení – vyztužení zdiva dodatečnou helikální výztuží v místě trhliny mezi vnitřní dělicí zdí (příčkou) a obvodovou zdí
Uplatňuje se u styků vnitřních a obvodových zdí z cihel, kamene, nebo smíšených – u jejich porušení trhlinami, při nedostatečném svázání stávajících konstrukcí i při preventivním posílení vazby. Vyztužení provedeme pomocí kotev tvarovaných a vlepených do kombinace drážky a vrtu. Kotvení – vyztužení zdiva dodatečnou helikální výztuží v místě trhliny mezi vnitřní dělicí zdí (příčkou) a obvodovou zdí detail 6.2.6, *.pdf
detail 6.2.6, *.dwg
6.2.7 Kotvení – vyztužení zdiva v místě trhliny mezi vnitřní dělicí zdí (příčkou) a obvodovou zdí dodatečnou helikální výztuží aplikovanou do vrtu z vnější strany
Uplatňuje se u styků vnitřních a obvodových zdí z cihel, kamene, nebo smíšených – u jejich porušení trhlinami, při nedostatečném svázání stávajících konstrukcí i při preventivním posílení vazby. Kotvení – vyztužení zdiva v místě trhliny mezi vnitřní dělicí zdí (příčkou) a obvodovou zdí dodatečnou helikální výztuží aplikovanou do vrtu z vnější strany detail 6.2.4 a, *.pdf
detail 6.2.4 a, *.dwg
6.2.8 a Dodatečné kotvení souvrství sendvičových nebo vrstvených konstrukcí dodatečnou helikální výztuží aplikovanou do vrtu z jedné strany
Uplatňuje se u sendvičových konstrukcí u jejich porušení trhlinami, při nedostatečném svázání stávajících konstrukcí i při preventivním posílení vazby. Použití je výhodné při nemožné aplikaci dodatečné výztuže z interiéru. Dodatečné kotvení souvrství sendvičových nebo vrstvených konstrukcí dodatečnou helikální výztuží aplikovanou do vrtu z jedné strany detail 6.2.8 a, *.pdf
detail 6.2.8 a, *.dwg
6.2.8 b Dodatečné kotvení souvrství sendvičových nebo vrstvených konstrukcí dodatečnou helikální výztuží aplikovanou do vrtu z jedné strany
Uplatňuje se u sendvičových konstrukcí u jejich porušení trhlinami, při nedostatečném svázání stávajících konstrukcí i při preventivním posílení vazby. Použití je výhodné při nemožné aplikaci dodatečné výztuže z interiéru. Dodatečné kotvení souvrství sendvičových nebo vrstvených konstrukcí dodatečnou helikální výztuží aplikovanou do vrtu z jedné strany detail 6.2.8 b, *.pdf
detail 6.2.8 b, *.dwg
6.2.9 Dodatečné kotvení bloků zdiva a vyboulených segmentů zdiva dodatečnou helikální výztuží aplikovanou do vrtu z jedné strany
Uplatňuje se u zděných konstrukcí, často např. u kamenných opěr mostů u jejich porušení, při preventivním posílení vazby. Vyztužení provedeme pomocí kotev vlepených do vrtu. Dodatečné kotvení bloků zdiva a vyboulených segmentů zdiva dodatečnou helikální výztuží aplikovanou do vrtu z jedné strany detail 6.2.9, *.pdf
detail 6.2.9, *.dwg

Pro projektanty

Archív aplikací HV

Příklady realizací

Česká spořitelna
Velké Meziříčí
Statické zajištění České spořitelny - Velké Meziříčí

Statické zajištění stropní konstrukce z důvodu navýšení zatížení, více

Zpevnění objektu RD
Rovensko
Zpevnění objektu RD - Rovensko

Posudek a návrh řešení helikálních výztuží u statického zpevnění, více