WstępDla realizacji → Postępowanie

Postępowanie przy aplikacji Dla
realizacji WS

Wklejanie dodatkowego WS do rowku w murze lub betonie

Wklejanie dodatkowego wzmocnienia spiralnego do rowku w murze lub betonie - schemat
 1. Frezuje się frezą rowkową z dwoma dyskami diamentowymi, z nastawną głębokością cięcia.
 2. Rowek należy wydmuchać lub odkurzyć od grubszych nieczystości lub części kurzu. Przed wklejeniem należy nawilżyć, wypłukać czystą wodą, poleca się penetracja czy inny sposób pielęgnacji wg zasad reprofilacji i napraw muru i betonu.
 3. Zaprawę mocująca można rozmieszać wprost w oryginalnym kuble za pomocą przedłużki do mieszania na wiertarkę wg instrukcji producenta zmnieszaniem suchych i ciekłych składników w opakowaniu.
  Po 5 minutach zaprawę znów przemieszamy i napełnimy ją za pomocą pistoletu nawilżonego wodą.
 4. Na pistolet aplikacyjny założymy przedłużkę dla aplikacji do rowków i naniesiemy na tylną ścianę rowku spojną 8 – 10 mm grubą warstwę zaprawy.
 1. Z góry skrócany i kształtowany pręt mocujący wciśniemy do zaprawy na całej długości w taki sposób, żeby był nim w doskonały sposób zawinięty z tylnej strony.
 2. Na pręt mocujący naniesiemy drugą spojną warstwę zaprawy, w przypadku instalacji tylko jednego profilu WS aż do wierzchu rowku.
 3. Za pomocą szpachli do fugowania zaciśniemy cement do rowku i wyrównamy powierzchnię zaprawy mocującej w rowku.
 4. O ile jest rowek wypełniony do wysokości obecnej konstrukcji, nie są potrzebne następne korekcje lub warstwy kryjące. W pozostałych sytuacjach można na zaprawie mocującej (polimer cementu) przeprowadzić jakąkolwiek poprawę powierzchni (tynk), który jest właściwy dla okolicz. materiału.
 5. W przypadku wklejania większej ilości wzmocnień do głębszego rowku za siebie, należy postępować (powtarzać) wg punktów 5, 6, 7.

Wklejanie dodatkowego WS do otworu wiertniczego w murze lub betonie

Wklejanie dodatkowego wzmocnienia spiralnego do otworu wiertniczego w murze lub betonie - schemat
 1. Wykonamy otwór wiertniczy do konstrukcji za pomocą elektrycznej rotacyjnej wiertarki udarowej. Średnicę otworu wiertniczego należy wybrać wg typu wzmocnienia.
 2. Otwór wiertniczy należy wydmuchać lub odkurzyć od grubszych nieczystości lub części kurzu. Przed wklejeniem należy nawilżyć, wypłukać czystą wodą, polecana jest penetracja.
 3. Zaprawę mocująca można rozmieszać wprost w oryginalnym kuble za pomocą przedłużki do mieszania na wiertarkę wg instrukcji producenta zmnieszaniem suchych i ciekłych składników w opakowaniu. Po 5 minutach zaprawę znów przemieszamy i napełnimy ją za pomocą pistoletu nawilżonego wodą.
 4. Na pistolet aplikacyjny założymy przedłużkę rurową dla aplikacji cementu do skróconych otworów wiertniczych do konkretnej głębokości otworu wiertniczego.
 1. W przypadku przedłużenia wzmocnienia z rowku do otworu wiertniczego wprowadzimy przedłużkę aż na koniec otworu wiertniczego i cały go wypełnimy za pomocą pistoletu aplikacyjnego zaprawą mocującą. WS wciskamy na całą głębokość otworu wiertniczego i równocześnie do przyległego rowku do pierwszej przygotowanej warstwy zaprawy, gdzie pręt prowadzi dalej.
 2. W przypadku osobnej kotwicy wklejanej do otworu wiertniczego, wciśniemi do przedłużki zaprawę z pistoletu aplikacyjnego aż do jego końca i do pełnej przedłużki wkręcimy skrócone WS, jak „kulę“. Przedłużkę z cementem i wzmocnieniem potem wprowadzimy na dno otworu wiertniczego i za pomocą pistoletu aplikacyjnego wstrzykniemy wzmocnienie do otworu wiertniczego doskonale okrytego zaprawą mocującą.
 3. Według potrzeby poprawimy wylot otworu wiertniczego przy aplikacji do rowku.

Postępowanie przy aplikacji, *.pdf

Dla realizacji

Archiwum aplikacji WS

 • Wklejanie WS do rowku 1.
 • Wklejanie WS do rowku 2.
 • Wklejanie WS do rowku 3.
 • Wklejanie WS do rowku 4.
 • Wklejanie WS do rowku 5.
 • Wklejanie WS do otworu wiertniczego 1.
 • Wklejanie WS do otworu wiertniczego 2.
 • Wklejanie WS do otworu wiertniczego 3.
1. Rowek jest frezowany frezą do cięcia murów.
2. Rowek należy wydmuchać, wyssać i nawilżyć.
3. Pistoletem nanosi się na tylnej ściance przygotowana zaprawa.
4. Wykrztałtowane zbrojenie należy wcisnąć do rowka i przykryć warstwą zaprawy.
5. Kielnią należy zaprawę wcisnąć wyrównać jej powierzchnię.
1. W konstrukcji należy wykonać otwór o ø 16 mm.
2. Otwór należy wydmuchać, wyssać i przed umieszczeniem zbrojenia nawilżyć.
3. Pistoletem nanosi się na tylnej ściance zaprawa. Kompakt VAH następnie należy wcisnąć na pełną głębokość otworu.

Przykłady realizacji

Česká spořitelna
Velké Meziříčí
Republika Czeska
Statyczne zabezpieczenie konstrukcji sufitu z powodu zwiększania obciążenia

Statyczne zabezpieczenie konstrukcji sufitu z powodu zwiększania obciążenia, więcej