Wstęp → O systemie

O systemie Wzmocnienie
spiralne (WS)

Wzmocnienie dotyczy starszych obiektów budowlanych, gdzie przebiega rekonstrukcja, zmiana używania, zwiększają się lub zmieniają się wymagania na nośność, przestrzenną sztywność czy „tylko“ jakościową kondycję konstrukcji budowlanych i obiektów. W fazie projekcyjnej rozwiązuje się wzmocnienie aktualnej poszczególnej konstrukcji elementów. Jedną z metod jest dodatkowe wklejanie nierdzewnego spiralnego wysokomocnego wzmocnienia do tyksotropicznej wysokomocnej zaprawy – cementu, do przygotowanych otworów wiertniczych i rowków w danym elemencie konstrukcyjnym.

System dodatkowego wzmocnienia spiralnego umożliwia skutecznie i efektywnie dodatkowo aktywować podczas przenoszenia obciążenia nowe usztywniające stalowe profile. Umożliwia wzmocnić konstrukcje w dziedzinie obciążenia siłą rozciągającą, ale również używa się do kotwiczenia czy fiksacji dwu osobnych części elementów konstrukcyjnych.
System dodatkowego wzmocnienia spiralnego oferuje możliwość wytworzyć nieograniczoną skalę kształtów i pozycji dodatkowo włożonych, ciągnięciem wysilanych wzmocnień, kotwic, klamer, strzemiączek itd.

Właściwości i zalety wzmocnienia za pomocą wzmocnienia spiralnego

 • wzmocnienie nie ma wymagania na krycie, nie ogranicza wymiar rowku i otworu wiertniczego, ponieważ jest subtelne
 • wzmocnienie jest wysokomocne, dla danego celu wypracowywane w bardzo subtelnych średnicach, system eliminuje przy wysokiej efektywności zasięg do konstrukcjii na minimum, rowki i otwory wiertnicze są bardzo małe
 • wzmocnienie można kształtować, zginać wprost w pozycji wg przebiegu rowków i otworów wiertniczych, oferuje wysoką zmienność i kształt wzmocnienia
 • dzięki subtelności wzmocnienia można do jednego rowku czy otworu wiertniczego wklejić więcej profilów równocześnie i zwiększyć procento wzmocnienia
 • bardzo dobra przyczepność zaprawy mocującej do zwykle używanych materiałów budowlanych umożliwia jakościową aplikowalność do murowanych i betonowych konstrukcji ogólnie
 • spójność dwóch systemowych komponentów, wzmocnienia i zaprawy, jest zapewniona spiralnym - śrubowatym kształtem wzmocnienia z głęboką śrubą i wysoką jędrnością zaprawy mocującej
 • tiksotropia i przyczepność świeżej zaprawy mocującej umożliwa zupełne wypełnienie rowków i otworów wiertniczych nawet w pozycji nad głową, bez niepożądanego efektu ściekania czy siadania
 • zaprawa mocująca podczas krzepnięcia, twardnięcia nie kurczy się, ma szybki przyrost jędrności
 • zaprawę mocującą można dobrze aplikować przy wysokich i niskich temperaturach, u nowszych typów jest możliwa modyfikacja ilości wody zarobowej dla konkretnych warunków cieplnych, nie można aplikować poniżej temperatury +5 °C
 • system ma najmniejsze możliwe skuteczne długości kotwiczne
 • system aplikacj nie jest z punktu widzenia mechanizacji trudny
 • dysponuje szybkim przyrostem jędrności, już po 7 dniach posiada 50 % końcowej jędrności
 • jest praktyczny i prosty, ale trudny z punktu widzenia dokładności, zgodności i jakości pracy

Nowoczesny system dodatkowego wzmocnienia spiralnego, używany dla konstrukcji murowanych i betonowych, jest wytwarzany dokładnie dla danych celów sanacyjnych i ma wszelkie potrzebne właściwości dla zastosowania w najróżniejszych rodzajach szczegółów budowlanych.

Archiwum aplikacji WS

Przykłady realizacji

Česká spořitelna
Velké Meziříčí
Republika Czeska
Statyczne zabezpieczenie konstrukcji sufitu z powodu zwiększania obciążenia

Statyczne zabezpieczenie konstrukcji sufitu z powodu zwiększania obciążenia, więcej