WstępMateriał do sprzedaży → Mocująca zaprawa Kompakt

Mocująca zaprawa Kompakt

Mocująca zaprawa Kompakt MPC

Zaprawa polimercementowa, wodoodporna mikroarmowa masa dla dodatkowego wklejania specjalnych nienaciągniętych wzmocnien do konstrukcji murowanych i betonowych, następnie dla sanacji uszkodzonych konstrukcji betonowych.

Obecnie oferujemy dwuskładnikową zaprawę MPC 50 i MPC 55 i jednoskładnikową zaprawę typu MPC 60.

Kompakt MPC 50 oraz MPC 55

MPC 50 oraz MPC 55 są materiały dwuskładnikowe. Składnik „A“ to dyspersja polimerowa. Sypki składnik „B“ składa się z drobnego piasku kwarcowego, cementu portlandzkiego, dodatków antykorozyjnych, włókien mikrozbrojeniowych i innych dodatków specjalnych.

Kompakt MPC 60

MPC 60 jest materiałem jednoskładnikowym. Specjalna zaprawa kotwiąca składa się z drobnego piasku kwarcowego, cementu portlandzkiego, dodatków antykorozyjnych, włókien mikrozbrojeniowych i innych dodatków specjalnych, łącznie z plastyfikatorami i polimerami.

Zastosowanie Kompaktu MPC

 1. Dla wklejania nierdzewnego WS, wzmocnienia betonowego do rowków i otworów wiertniczych, przy wzmacnianiu konstrukcji murowanych i betonowych dodatkowo wprawianym wzmocnieniem.
 2. Dla wyrównania powierzchni betonowych
 3. Dla reprofilacji belek, schodów betonowych itd.

Właściwości Kompaktu MPC

 • Wysoka przyczepność podkładu
 • Doskonała aplikowalność za pomocą ręcznych i pneumatycznych aplikatorów
 • Właściwości tiksotropiczne umożliwiają aplikacje na pionowe płaszczyzny o grubości 2 cm bez ściekania
 • Wysoka jędrność
 • W porównaniu z podobnymi wyrobami dysponuje lepszą urabialnością przed i po aplikacji na konstrukcję budowlaną
 • Podczas krzepnięcia i twardnięcia nie dochodzi do zmian objętościowych

Podkład

Powierzchnia płaszczyzny w rowkach i otworach wiertniczych i na powierzchniach sanacyjnych murowanych i betonowych musi być czysta, bez olejistych plam, oleju, kurzu, bez niekonsekwentnych części i nieczystości. Niekonsekwentne części betonu zawierające chlorki usuniemy piaskowaniem, obiciem. Przy reprofilacji betonu na końcach skorodowanych wzmocnień poleca się usunąć beton w taki sposób, żeby odkryć kilka cm ich nieskorodowanych części. O ile korozja dotyka więcej niż 30 % odkrytych wzmocnień, usuniemy również zdrowy beton do głębokości cca 20 mm i skorodowane wzmocnienia wymienimy. Przed aplikacją podkładu prawidłowo nawilżymy wodą, stojącą wodę usuniemy.

Dane techniczne zaprawy mocującej Kompakt MPC 50

Zaprawa Kompakt MPC 50 MPC 55 MPC 60 → nowość
Charakterystiki Dwuskładnikowy – podstawowy materiał kotwiący dla zbrojenia spiralowego KOMPAKT CZ i UE, karta katalogowa Dwuskładnikowy – materiał bazowy do kotwienia kompozytowego zbrojenia z włokien szklanych - STATIK, karta katalogowa Jednoskładnikowy – materiał dla zbrojenia spiralnego KOMPAKT CZ i UE - wygodne opakowanie, łatwiejsze przygotowywanie,
karta katalogowa
Temperatura robocza od + 5 do + 30 °C od + 5 do + 30 °C od + 5 do + 30 °C
Czas opracowania rozmieszanej masy cca 45 min cca 50 min cca 45 min
Grubość warstwy maks. 15 mm w jednym naniesieniu maks. 20 mm w jednym naniesieniu maks. 20 mm w jednym naniesieniu
Zużycie orientacyjne 3 l / 7 bm rowki dla wklejania nierdzewnego WS KOMPAKT cca 3 l / 7 bm rowki wklejania nierdzewnego WS STATIK od 18 - 20 kg/m² na każdy centymetr grubości
1× wiadro MPC 60 na cca 12 m nierdzewnego WS KOMPAKT
Okres gwarancji i przechowywani12 miesięcy w suchych pomieszczeniac 12 miesięcy w suchych pomieszczeniac12 miesięcy w suchych pomieszczeniac
Opakowanie 3 l - zestaw (6,5 kg) 3 l - zestaw (6,5 kg) 6 l - zestaw (10 kg)
Min. jędrność pod wpływem ciśnienia po 28 dniach50 MPa 35 MPa 45 MPa
Min. jędrność w zagięciu po 28 dniach 10 MPa 5,5 MPa 8 MPa
Min. przyczepność do betonu po 28 dniach2 MPa 2 MPa 2 MPa
Waga objętościowa świeżej mieszaniny 2003,9 kg / m³ 1733,3 kg / m³ 2100 kg / m³

Aplikacja zaprawy

 • Przed aplikacją zaprawy Kompakt MPC prawidłowo przygotujemy podkład.
 • Przy dodatkowym wzmocnieniu do rowku aplikujemy za pomocą pistoletu aplikacyjnego równomierną warstwę masy na tylną ścianę o grubości 20 mm. Przed włożeniem prętu mocującego za pomocą szpachli do fugowania doskonale wciśniemy masę do tylnej ściany i zapewnimy równomierność warstwy. Dalszą warstwę kryjącą aplikujemy przed zastygnięciem pierwszej warstwy. W przypadku że chodzi o warstwę ostatnią, wyrównamy ją za pomocą szpachli do fugowania zgodnie z następnymi poprawami.
 • Przy aplikacji do otworu wiertniczego za pomocą przedłużki rurowej na pistolecie musi się przedłużka wolno ruszać w otworze wiertniczym już przed aplikacją na sucho. Potem przy wstrzykiwaniu do wypłukanego otworu wiertniczego jest zestaw aplikacyjny spontanicznie powoli wyciskany z otworu wiertniczego ciśnieniem wstrzykiwanej masy.
 • Dla poprawienia mniejszych uszkodzeń betonu rozmieszanym zaprawę do średnio plastycznej konsystencji, żeby można ją aplikować za pomocą kielni. Podczas sanacji większych uszkodzeń do głębokości 5 cm aplikujemy Kompakt MPC w grubszych warstwach. Pierwszą warstwę MPC 50 twardej plastycznej konsystencji aplikujemy zaklepywaniem. Każdą dalszą warstwę aplikujemy jeszcze przed zastygnięciem pierwszej warstwy.

Mieszanie zaprawy MPC 50 oraz MPC 55

Do 10 l pustego kubła wsypiemy całe opakowanie suchego składniku B, wlejemy całe opakowanie dyspersji A. Mieszamy przedłużką do mieszania na wiertarkę z minimalnymi obrotami aż do otrzymania homogenicznie twardej plastycznej konsystencji bez grudek. Konsystencję zaprawy można przed aplikacją poprawić dodaniem maks. 0,1 l wody. Jest zabronione dodawać do przygot. masy dalszy materiał lub wodę.

Przechowywanie zaprawy

Nieotworzone opakowanie Kompakt MPC przechowywujemy aż 12 miesięcy w suchych i ogrzewanych pomieszczeniach. Należy zużyć najpóźniej do daty wskazanej na opakowaniu.

Mocująca zaprawa Kompakt MPC 50

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Kompakt MPC nie jest składnikiem szkodliwym wg Ustawy chemicznej. Zawiera jednak cement zmieszany z wodą, więc drażni oczy, skórę i błonę śluzową.

Wyżej wymienione dane są wynikiem rozwoju technicznego i praktycznych doświadczeń producenta. Właściwe i udane stosowanie danego wyrobu jest poza kontrolą producenta. Za szkody powstałe z powodu niedotrzymania postępowania technologicznego producent nie ponosi odpowiedzialność.

Kompakt MPC 50, karta katalogowa, *.pdf
Kompakt MPC 55, karta katalogowa, *.pdf
Kompakt MPC 60, karta katalogowa, *.pdf
Kompakt MPC 60, broszura, *.pdf

Do sprzedaży

Archiwum aplikacji WS

Przykłady realizacji

Česká spořitelna
Velké Meziříčí
Republika Czeska
Statyczne zabezpieczenie konstrukcji sufitu z powodu zwiększania obciążenia

Statyczne zabezpieczenie konstrukcji sufitu z powodu zwiększania obciążenia, więcej