WstępMateriał do sprzedaży → Mocująca zaprawa Statik

Mocująca zaprawa Statik

Mocująca zaprawa Statik MPC 55

Zaprawa polimercementowa, mikroarmowana wodoodporna masa dla dodatkowego wklejania specjalnych nienapiętych kompozytowych wzmocnień z włókien szklanych do konstrukcji murowanych i betonowych i dla sanacji uszkodzonych konstrukcji betonowych.

Właściwości Statik MPC 55

MPC 55 to masa o dwu składnikach.
Składnik A to dyspersja polimerowa.
Suchy składnik B jest z delikatnego piasku krzemionkowego, cementu portlandskiego, antykorozyjnych adytyw, włókien mikroarmowacyjnych i z następnych specjalnych dodatków.

 • Wysoka przyczepność do podkładu
 • Doskonała aplikowalność za pomocą aplikatorów ręcznych i pneumatycznych
 • Jest charakterystyczna wysoką jędrnością
 • W porównaniu z podobnymi wyrobami dysponuje lepszą urabialnością przed i po aplikacji na konstrukcję budowlaną
 • Podczas krzepnięcia i twardnięcia nie dochodzi do zmian objętościowych

Zastosowanie Statik MPC 55

 1. Dla wklejania niemetalowego WS do rowków i otworów wiertniczych, podczas wzmacniania konstrukcji murowanych i betonowych dodatkowo wkładanym wzmocnieniem.
 2. Dla wklejania kotwic szkło laminowanych
 3. Dla reprofilacji belek, schodów betonowych itd.

Podkład

Powierzchnia płaszczyzny w rowkach i otworach wiertniczych i na powierzchniach sanowanych u murowanych i betonowych musi być czysta, bez olejistych plam, oleju, kurzu, bez niekonsekwentnych części i nieczystości. Niekonsekwentne części betonu zawierające chlorki usuniemy piaskowaniem, obiciem. Przy reprofilacji betonu na końcach skorodowanych WS poleca się usunąć beton w ten sposób, żeby odkryć kilka cm ich nieskorodowanych części. O ile korozja dotyka więcej niż 30 % odkrytych WS, usuniemy również zdrowy beton do głębokości cca 20 mm i skorodowane WS wymienimy. Przed aplikacją podkładu prawidłowo nawilżymy wodą, stojącą wodę usuniemy.

Dane techniczne zaprawy mocującej Statik MPC 55
Temperatura robocza od +5 do +30 °C
Czas przetwarzania rozmieszanej masy cca 45 min
Grubość warstwy maks. 20 mm w jednym naniesieniu
Orientacyjne zużycie 0,72 – 0,8 kg/m rowki 40/10 mm
18 – 20 kg/m² na każdy centymetr grubości
Okres gwarancji i przechowywanie 12 miesięcy w suchych pomieszczeniach
Opakowanie W 10 l kuble znajduje się 9 kg składniku suchego i 1,3 cl emulzji, po zmieszaniu powstanie 5,08 cl zaprawy o wadze 10,2 kg.
Jędrność min. w ciśnieniu po 28 dniach (OER) 47,0 MPa
Jędrność min. przy zgięciu po 28 dniach (OER) 8,0 MPa
Min. przyczepność do betonu po 28 dniach (OER) 2,5 MPa
Masa objętościowa świeżej mieszaniny 2003,9 kg / m³

Aplikacja malty

 • Przed aplikacją zaprawy MPC 55 prawidłowo przygotujemy podkład.
 • Przy dodatkowym wzmocnieniu do rowku aplikujemy za pomocą pistoletu aplikacyjnego równomierną warstwę masy na tylną ścianę o grubości 20 mm. Przed włożeniem prętu mocującego za pomocą szpachli do fugowania doskonale wciśniemy masę do tylnej ściany i zapewnimy równomierność warstwy. Dalszą warstwę kryjącą aplikujemy przed zastygnięciem pierwszej warstwy. W przypadku że chodzi o warstwę ostatnią, wyrównamy ją za pomocą szpachli do fugowania zgodnie z następnymi poprawami.
 • Przy aplikacji do otworu wiertniczego za pomocą przedłużki rurowej na pistolecie przedłużka musi się wolno ruszać w otworze wiertniczym już przed aplikacją na sucho. Potem przy wstrzykiwaniu do wypłukanego otworu wiertniczego jest zestaw aplikacyjny spontanicznie powoli wyciskany z otworu wiertniczego ciśnieniem wstrzykiwanej masy.
 • Dla naprawy mniejszych uszkodzeń betonu rozmieszamy zaprawę do średnio plastycznej konsystencji, żeby ją można aplikować za pomocą szpachli do fugowania. Przy sanacjach większych uszkodzeń do głębokości 5 cm aplikujemy MPC 50 w grubszych warstwach. Pierwszą warstwę MPC 50 twardej konsystencji plastycznej aplikujemy zaklepywaniem. Każdą dalszą warstwę aplikujemy jeszcze przed zastygnięciem pierwszej warstwy.

Mieszanie malty

Do 10 l pustego kubła wsypiemy całe opakowanie suchego składniku B, wlejemy całe opakowanie dyspersji A. Mieszamy przedłużką do mieszania na wiertarkę z minimalnymi obrotami aż do otrzymania homogenicznie twardej plastycznej konsystencji bez grudek. Konsystencję zaprawy możemy przed naniesieniem poprawić poprzez dodanie maks 0,1 l wody. Dodawanie dalszych materiałów lub wody do przygotowanej masy jest zabronione.

Przechowywanie zaprawy

Nieotwarte opakowanie MPC 55 przechowywujemy aż 12 miesięcy w suchych i ogrzewanych pomieszczeniach. Należy zużyć najpóźniej do daty wskazanej na opakowaniu.

Mocująca zaprawa Statik MPC 55

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

MPC 55 nie jest składnikiem szkodliwym wg Ustawy chemicznej. Zawiera jednak cement zmieszany z wodą, więc drażni oczy, skórę i błonę śluzową. Podczas pracy należy użyć rękawic. Przy zasięgu oczy należy wypłukać wodą.

Wyżej wymienione dane są wynikiem rozwoju technicznego i praktycznych doświadczeń producenta. Właściwe i udane zastosowanie danego wyrobu jest poza kontrolą producenta. Za szkody powstałe niedotrzymaniem postępu technologicznego producent nie ponosi odpowiedzialność.

karta katalogowa, *.pdf

Do sprzedaży

Archiwum aplikacji WS

Przykłady realizacji

Česká spořitelna
Velké Meziříčí
Republika Czeska
Statyczne zabezpieczenie konstrukcji sufitu z powodu zwiększania obciążenia

Statyczne zabezpieczenie konstrukcji sufitu z powodu zwiększania obciążenia, więcej