WstępDla realizacji → Referencje

Realizacje, referencje Dla
realizacji WS

Akcja Fotogaleria
Statyczne zabezpieczenie barokowego cmentarza zbrojeniem spiralnym Střílky
Republika Czeska
Przebudowa budynku - kotwice warstwowe zbrojenia spiralnego Havířov, Karvinská
Republika Czeska
Naprawa panelowych styków domu mieszkalnego za pomocą zbrojenia spiralnego Karviná, Kopečná
Republika Czeska
Statyczne zabezpieczenie sali gimnastycznej Brno, Kotlářská
Republika Czeska
Statyczne zabezpieczenie konstrukcji Ostrava, Poděbradova
Republika Czeska
Rekonstrukcja magazynu produkcji Hustopeče
Republika Czeska
Asenizacja Domu seniorów za pomocą zbrojenia spiralnego Ostrava, Horymírova
Republika Czeska
Próby destrukcyjne na budynku Czeskiej Kasy Oszcędnościowej Velké Meziříčí
Republika Czeska
Statyczne zabezpieczenie budynku Czeskiej Kasy Oszcędnościowej Velké Meziříčí
Republika Czeska
Statyczne zabezpieczenie pałacu Osová
Republika Czeska
Stabilizacja pałacu Diváky
Republika Czeska
Statyczne zabezpieczenie muru kościoła Bohumín-Skřečoň
Republika Czeska
Statyczne zabezpieczenie sklepień w Fakultecie Filozoficznym Brno
Republika Czeska

Dla realizacji

Archiwum aplikacji WS

  • Wklejanie WS do rowku 1.
  • Wklejanie WS do rowku 2.
  • Wklejanie WS do rowku 3.
  • Wklejanie WS do rowku 4.
  • Wklejanie WS do rowku 5.
  • Wklejanie WS do otworu wiertniczego 1.
  • Wklejanie WS do otworu wiertniczego 2.
  • Wklejanie WS do otworu wiertniczego 3.
1. Rowek jest frezowany frezą do cięcia murów.
2. Rowek należy wydmuchać, wyssać i nawilżyć.
3. Pistoletem nanosi się na tylnej ściance przygotowana zaprawa.
4. Wykrztałtowane zbrojenie należy wcisnąć do rowka i przykryć warstwą zaprawy.
5. Kielnią należy zaprawę wcisnąć wyrównać jej powierzchnię.
1. W konstrukcji należy wykonać otwór o ø 16 mm.
2. Otwór należy wydmuchać, wyssać i przed umieszczeniem zbrojenia nawilżyć.
3. Pistoletem nanosi się na tylnej ściance zaprawa. Kompakt VAH następnie należy wcisnąć na pełną głębokość otworu.

Archiwum aplikacji WS

Przykłady realizacji

Česká spořitelna
Velké Meziříčí
Republika Czeska
Statyczne zabezpieczenie konstrukcji sufitu z powodu zwiększania obciążenia

Statyczne zabezpieczenie konstrukcji sufitu z powodu zwiększania obciążenia, więcej