ÚvodProjekce → Prostorové ztužení stavebních objektů

Prostorové ztužení staveb

Popis technologie Schéma Ke stažení
6.1.1 Zesílení klenby dodatečnou helikální výztuží zděných mostů
Masivní valená klenba je základní konstrukční prvek zděných mostních staveb z kusových staviv. Její tuhost přímo ovlivňuje únosnost (zatížitelnost) mostu. Hlavní nejčastější statickou poruchou je roztržení klenby v příčném směru k její ose. Zesílení klenby dodatečnou helikální výztuží zděných mostů detail 6.1.1, *.pdf
detail 6.1.1, *.dwg
6.1.2 Ztužení objektů dodatečnou helikální výztuží pozemních staveb po obvodě – dodatečný věnec
Výztuž vlepená v „nekonečné“ drážce po celém obvodě rekonstruovaného objektu se umísťuje do horizontální úrovně stropní konstrukce. Pruty se vkládají do drážky vždy min. dva za sebe. Do úrovně jedné stropní konstrukce umísťujeme min. čtyři pruty. Ztužení objektů dodatečnou helikální výztuží pozemních staveb po obvodě – dodatečný věnec detail 6.1.2, *.pdf
detail 6.1.2, *.dwg
6.1.3 a Zesílení dodatečnou helikální výztuží kleneb zděných historických staveb
Vyztužení se provádí z dolního, nebo horního líce, dle možného přístupu. Například u klášterní klenby vytvoříme síť z dodatečné výztuže o rozteči žebírek 450/ /450 mm. U podpory se každý výztužný prut kotví v samostatném vrtu hl. min. 400 mm. Zesílení dodatečnou helikální výztuží kleneb zděných historických staveb detail 6.1.3 a, *.pdf
detail 6.1.3 a, *.dwg
6.1.3 b Kolmé přídavné kotvení výztužných prutů u zesilování kleneb
Při vyztužení klenby jednovrstvé je účinnost vlepení dostatečné a není potřeby kotvit pruty kolmo vzhůru. U vícevrstvých kleneb je přídavné kotvení účelné pro zapojení horních vrstev klenby. Kolmé přídavné kotvení výztužných prutů u zesilování kleneb detail 6.1.3 b, *.pdf
detail 6.1.3 b, *.dwg
6.1.3 c Kolmé přídavné kotvení výztužných prutů u zesilování kleneb
Kotvy mohou být ve vrtu rovné s krátkým zahnutím na konci pro „zaháčení“ průběžného výztužného prutu, nebo mohou mít tvar „V“, kdy průběžná výztuž je „zaháčena“ do vrcholu „V“ a kotva je aplikována do dvou vrtů v úhlu 30 ° od sebe. Přídavné kotvy se provádí v roztečích 500 mm od sebe ve směru průběžné kotvené výztuže. Kolmé přídavné kotvení výztužných prutů u zesilování kleneb detail 6.1.3 c, *.pdf
detail 6.1.3 c, *.dwg

Pro projektanty

Archív aplikací HV

Příklady realizací

Česká spořitelna
Velké Meziříčí
Statické zajištění České spořitelny - Velké Meziříčí

Statické zajištění stropní konstrukce z důvodu navýšení zatížení, více

Zpevnění objektu RD
Rovensko
Zpevnění objektu RD - Rovensko

Posudek a návrh řešení helikálních výztuží u statického zpevnění, více