ÚvodPro realizaci → Reference

Reference Pro realizaci
helikálních výztuží

Akce Popis
Statické zajištění barokního hřbitovního objektu helikální výztuží Střílky Hřbitov ve Střílkách je jedinečná barokní stavba svého druhu v ČR. V lokálních částech objeku docházelo ke zvýšenému tlaku zeminy na hřbitovní zeď. Úkolem sanace bylo zamezit poruchám vznikajícím na základě tlaku zeminy - hl. vypadávání jednotlivých bloků i celkovému vyboulení zdi. Helikální výztuž se aplikovala do drážek vyfrézovaných ve spárách mezi pískovcovými bloky a kotvena do vrtů. Celá akce vyžadovala naprostou přesnost provádění, aby se neznehodnotil stav zbývajících bloků a zároveň se zachoval původní vzhled hřbitovní zdi.
Rekonstrukce BD – sendvičové kotvy z helikální výztuže Havířov, Karvinská Před dodatečným zateplením a celkovou rekonstrukcí objektu bylo třeba zajistit kotvení sendvičových panelů. Pro kotvení moniérky k nosnému panelu byla použita helikální výztuž. Celkem bylo aplikováno 1700 kusů kotev. Detail kotvení sendvičového panelu
Sanace styků panelů bytového domu helikální výztuží Karviná, Kopečná Panelový dům vykazoval v určitých místech poruchy spojené s původním nedůsledným provedením styku štítu s průčelím a poruchy způsobené nedostatečným oplechováním a následným zatekáním ze střechy do betonu. Bylo zjištěno malé nebo žádné krytí výztuže, koroze výztuže, zjevné zatékání do betonu. Rozsah sanace spočíval v lokální reprofilaci betonových prvků, sešití helikální výztuží v kombinaci vrt - drážka.
Statické zajištění tělocvičny Brno, Kotlářská Požadavkem u objektu tělocvičny bylo dočasné, jednoduché, ale plné zajištění objektu do doby komplexního ztužení objektu. Po tomto kroku byla lana demontována.
Statické zajištění sendvičů helikální výztuží Ostrava, Poděbradova Před dodatečným zateplením a celkovou rekonstrukcí objektu bylo třeba zajistit kotvení sendvičových panelů. Pro kotvení moniérky k nosnému panelu byla použita helikální výztuž. Celkem bylo aplikováno 2500 kusů kotev z velké části pracovníci používali lávku. Detail kotvení sendvičového panelu
Rekonstrukce výrobního skladu Hustopeče Při rekonstrukci výrobního skladu bylo třeba zesílit vnitřní sloupy, které byly u paty sloupu ve značném stupni degenerace. Zesílení sloupu spočívalo v přidání armatury a stříkaného betonu.
Sanace Domova důchodců helikální výztuží Ostrava, Horymírova Součástí sanace Domova důchodců bylo kotvení sendvičových panelů pomocí dodatečně vkládané helikální výztuže. V rámci osazování helikálních výztuží byla provedena vytrhávací zkouška na čtyřech vzorcích helikální výztuže. Výsledky byly počítačově zpracovány a vyhověly parametrům helikální výztuže, ze kterých se vycházelo v projektu.
Odtrhové zkoušky u objektu České spořitelny Velké Meziříčí Před statickým zajištěním administrativní budovy České spořitelny bylo třeba zjistit hodnotu pevnosti při odtržení FRP lamely od stávajícího železobetonového žebra. Teprve po těchto zkouškách bylo možné provést aplikaci těchto kompozitních materiálů. Detail kotvení sendvičového panelu
Statické zajištění objektu České spořitelny Velké Meziříčí V projektu budoucí administrativní budovy bylo třeba staticky zajistit stropní konstrukce z důvodu navýšení zatížení. Strop nad 2.NP byl řešen vyvěšením pomocí předepnutých jedno pramencových kabelů (JPPK) a pro strop nad 3.NP byly použity uhlíkaté výztuže (FRP lamely).
Statické zajištění zámku Osová Pro celkovou statickou sanaci rozsáhlého zámku byla použita řada technologií: zesílení základů dvorních sloupů torkretem s přidanou výztuží, předpínací kabely monostrand, rubové skořepiny, helikální výztuže.
Stabilizace zámku Diváky Historicky byl objekt zámku založen na mokřině na dubových „vorech“, regulací místního toku došlo k narušení stability stavby a dlouhodobým změnám v základové spáře. Vzhledem k masivitě zdiva objektu byla ke zvýšení prostorové tuhosti použita technologie dodatečných ŽB předepnutých věnců. Pro sanace trhlin bylo využito injektáží a helikální dodatečné výztuže.
Statické zajištění zdiva kostela Bohumín-Skřečoň Lícové původní zdivo věží kostela bylo protkáno trhlinami způsobenými extrémními klimatickými podmínkami, kterým je po staletí vystaveno. Současně se zednickými opravami bylo využito helikální výztuže vlepené do drážek a vrtů k nastolení stability a k dodatečné fixaci poruch.
Statické zajištění kleneb Filozofické fakulty Brno Statické zajištění kleneb helikální výztuží a injektáží na objektu Filozofické fakulty

Pro realizaci

Archív aplikací HV

  • Vlepení helikální výztuže do drážky 1. krok
  • Vlepení helikální výztuže do drážky 2. krok
  • Vlepení helikální výztuže do drážky 3. krok
  • Vlepení helikální výztuže do drážky 4. krok
  • Vlepení helikální výztuže do drážky 5. krok
  • Vlepení helikální výztuže do vrtu 1. krok
  • Vlepení helikální výztuže do vrtu 2. krok
  • Vlepení helikální výztuže do vrtu 3. krok
1. Drážka se vyfrézuje do zdiva frézou.
2. Drážka se vyfouká, vysaje a navlhčí.
3. Aplikační pistolí se nanese na zadní stěnu připravená malta.
4. Natvarovaný výztužný prut se vtlačí do spáry a zakryje se vrstvou malty.
5. Spárovací špachtlí se malta zatlačí a zarovná její povrch.
1. Do konstrukce se provede vrt o ø 16 mm.
2. Vrt se vyfouká, vysaje a před vlepením helikální výztuže se navlhčí.
3. Aplikační pistolí se nanese na zadní stěnu připravená malta. Kompakt VAH se vtlačí do celé hloubky vrtu.

Příklady realizací

Česká spořitelna
Velké Meziříčí
Statické zajištění České spořitelny - Velké Meziříčí

Statické zajištění stropní konstrukce z důvodu navýšení zatížení, více

Zpevnění objektu RD
Rovensko
Zpevnění objektu RD - Rovensko

Posudek a návrh řešení helikálních výztuží u statického zpevnění, více