Úvod → O systému

O systému Helikální
výztuže

Zesilování se týká starších stavebních objektů, kde probíhá rekonstrukce, změna užívání, zvyšují se nebo mění požadavky na únosnost, prostorovou tuhost či „pouze“ kvalitativní kondici stavebních konstrukcí a objektů. V projekční fázi se řeší zesílení stávajících jednotlivých konstrukčních prvků. Jednou z metod je dodatečné vlepení nerezové helikální vysokopevnostní výztuže do tixotropní kotevní vysokopevnostní malty – tmelu, do připravených vrtů a drážek v daném konstrukčním prvku.

Systém dodatečné helikální výztuže umožňuje účinně a efektivně dodatečně aktivovat při přenášení zatížení nové výztužné ocelové profily. Umožňuje zesílit konstrukce v oblasti zatížení tahovými silami, ale také se používá ke kotvení či fixaci dvou separovaných částí konstrukčních prvků.
Systém dodatečné helikální výztuže nabízí možnost vytvářet neomezenou škálu tvarů a polohy dodatečně vložených, tahem namáhaných výztuží, kotev, spon, třmínků atd.

Vlastnosti a výhody zesilování pomocí helikální výztuže

 • použitá nerezová výztuž nemá nároky na krytí, nelimituje rozměr drážky a vrtu, protože je subtilní
 • výztuž je vysokopevnostní, pro daný účel vyvinuta ve velmi subtilních průměrech, systém eliminuje při vysoké účinnosti zásah do konstrukce na minimum, drážky i vrty jsou velmi malé
 • výztuž je tvarovatelná, ohýbatelná přímo v pozici dle průběhu drážek a vrtů, nabízí vysokou variabilitu průběhu a tvaru vyztužení
 • díky subtilnosti výztuže lze do jedné drážky či vrtu vlepit více profilů současně a zvýšit procento vyztužení
 • velmi dobrá přídržnost kotevní malty k běžně požívaným stavebním materiálům umožňuje kvalitní aplikovatelnost do zděných i betonových konstrukcí obecně
 • soudržnost dvou systémových komponentů, výztuže a malty, je zajištěna helikálním – šroubovitým tvarem výztuže s hlubokým závitem a vysokou pevností kotevní malty
 • tixotropnost a lepivost čerstvé kotevní malty umožňuje úplné vyplnění drážek a vrtů i v pozici nad hlavou, bez nežádoucího efektu stékání či sedání
 • kotevní malta se při tuhnutí, tvrdnutí nesmršťuje, má rychlý nárust pevnosti
 • kotevní malta je dobře aplikovatelná při vysokých i nízkých teplotách, u novějších typů je možná úprava množství záměsové vody pro konkrétní teplotní podmínky, neaplikuje se pod teplotou +5 °C
 • systém má nejmenší možné účinné kotevní délky
 • systém je při aplikaci nenáročný na mechanizaci
 • disponuje rychlým nárůstem pevností, již po 7 dnech má 50 % výsledné pevnosti
 • je prakticky jednoduchý, ale náročný na přesnost, důslednost a kvalitu práce

Novodobý systém dodatečné helikální výztuže, používaný u zděných i betonových konstrukcí, je vyvinut přesně k daným sanačním účelům a má veškeré potřebné vlastnosti pro použití v nejrůznějších stavebních detailech.

Archív aplikací HV

Příklady realizací

Česká spořitelna
Velké Meziříčí
Statické zajištění České spořitelny - Velké Meziříčí

Statické zajištění stropní konstrukce z důvodu navýšení zatížení, více

Zpevnění objektu RD
Rovensko
Zpevnění objektu RD - Rovensko

Posudek a návrh řešení helikálních výztuží u statického zpevnění, více