Wstęp → Materiał do sprzedaży

Materiał do sprzedaży Wzmocnienie
spiralne

Materiał dodatkowego wzmocnienia spiralnego zamawiajcie na saron@saron.cz.

System dodatkowego wzmocnienia spiralnego składa się z dwóch podstawowych elementów:

  • wzmocnienie spiralne wysokiej wytrzymałości
  • zaprawa polimercementowa

Dla skutecznego wdrożenia systemów jest przeznaczony specjalny zestaw aplikacyjny. ↓

Kompakt - specjalny zestaw aplikacyjny

Do sprzedaży

Archiwum aplikacji WS

Przykłady realizacji

Česká spořitelna
Velké Meziříčí
Republika Czeska
Statyczne zabezpieczenie konstrukcji sufitu z powodu zwiększania obciążenia

Statyczne zabezpieczenie konstrukcji sufitu z powodu zwiększania obciążenia, więcej